Trang chủ > Tin Tức

​Nhập khẩu phân bón từ các thị trường quý I/2023 giảm 46,2%

2023-04-24
Quý I/2023 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt 612.900 tấn, trị giá trên 237,52 triệu USD, giá trung bình đạt 387,5 USD/tấn.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2023 cả nước nhập khẩu 291.402 tấn phân bón, tương đương 113,2 triệu USD, giá trung bình 388,5 USD/tấn, tăng 59,6% về lượng, tăng 67,7% kim ngạch và tăng 5% về giá so với tháng 2/2023. So với tháng 3/2022 thì giảm cả về lượng, kim ngạch và giá với mức giảm tương ứng 13,3%, 27,7% và 16,6%.


Trong tháng 3/2023 nhập khẩu phân bón từ thị trường chủ đạo Trung Quốc tăng 63% về lượng, tăng 56,9% kim ngạch, nhưng giảm 3,7% về giá so với tháng 2/2023, đạt 143.876 tấn, tương đương 50,05 triệu USD, giá 347,8 USD/tấn; So với tháng 3/2022 thì tăng 4,4% về lượng, nhưng giảm 5% kim ngạch và giảm 9% về giá. Nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc tháng 3/2023 giảm rất mạnh 64,7% về lượng, giảm 74,6% kim ngạch và giảm 28,2% về giá so với tháng 2/2023, đạt 5.678 tấn, tương đương trên 3,18 triệu USD, giá 560,8 USD/tấn; so với tháng 3/2022 thì tăng mạnh 75,3% về lượng, tăng 140% kim ngạch và tăng 37% về giá.

Tính chung trong quý I/2023 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt 612.900 tấn, trị giá trên 237,52 triệu USD, giá trung bình đạt 387,5 USD/tấn, giảm 34% về khối lượng, giảm 46,2% về kim ngach và giảm 18,5% về giá so với quý I/2022. Trung Quốc vẫn đứng đầu về thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam, chiếm 49,3% trong tổng lượng và chiếm 45,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt 301.969 tấn, tương đương 107,46 triệu USD, giá trung bình 355,9 USD/tấn, giảm 16,7% về lượng, giảm 26% về kim ngạch và giảm 11,3% về giá so với quý I/2022.


Tiếp đến thị trường Hàn Quốc đứng thứ 2, chiếm 5% trong tổng lượng và chiếm 7,9% trong tổng kim ngạch, với 30.957 tấn, tương đương 18,74 triệu USD, giá trung bình 605,5 USD/tấn, giảm 21,3% về lượng, giảm 17% về kim ngạch nhưng tăng 5,5% về giá so với quý I/2022.


Nhập khẩu phân bón từ thị trường Đông Nam Á đạt 88.662 tấn, tương đương 36,89triệu USD, tăng 30% về lượng, giảm 8,4% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 14% trong tổng lượng và chiếm 15,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.


Phân bón nhập khẩu từ thị trường FTA CPTTP đạt 87.506 tấn, tương đương 13,44 triệu USD, giảm 50% về lượng, giảm 77,3% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 14,3% trong tổng lượng và chiếm 5,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.


Nhập khẩu phân bón từ thị trường FTA RCEP đạt 496.983 tấn, tương đương 171,34 triệu USD, giảm 15,7% về lượng, giảm 26,6% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 81% trong tổng lượng và chiếm 73% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.


Nhìn chung, trong quý I/2023 nhập khẩu phân bón từ đa số các thị trường giảm cả về khối lượng và kim ngạch so với quý I/2022.


Nhập khẩu phân bón quý I/2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/4/2023 của TCHQ) 


 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀ ANH
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Email: haanhcompany1981@gmail.com
Điện thoại: 0243 883 2586/ 0243 883 2356
Fax: 0243 883 2728
Website: http://haanhgroup.vn
Copyright © 2019 Agriplus.vn