Cheap Jerseys Wholesale Jerseys Cheap Jerseys Wholesale Jerseys Cheap Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale Jerseys Wholesale Football Jerseys Wholesale Jerseys Wholesale NFL Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale NFL Jerseys Cheap NHL Jerseys Wholesale NHL Jerseys Cheap NBA Jerseys Wholesale NBA Jerseys Cheap MLB Jerseys Wholesale MLB Jerseys Cheap College Jerseys Cheap NCAA Jerseys Wholesale College Jerseys Wholesale NCAA Jerseys Cheap Soccer Jerseys Wholesale Soccer Jerseys Cheap Soccer Jerseys Wholesale Soccer Jerseys
Trang chủ > Tin Tức > Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hà Anh tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hà Anh tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

2018-09-12

 

Sáng 1/2, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hà Anh tổ chức gặp mặt bạn hàng; Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017 là năm có nhiều khó khăn thách thức nhất là đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp; Với sự đồng lòng quyết tâm của tập thể cán bộ công nhân viên, sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo bạn hàng, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hà Anh đã có những giải pháp nhạy bén với diễn biến của thị trường, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng nên đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017; hoàn thành các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ đạt 2.684,7 tỷ đồng, sản lượng hàng hóa các loại bán ra là 493.463 tấn, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 37.916.386 USD, trong đó xuất khẩu đạt 4.819.390 USD. Công ty đã đóng góp 330 triệu cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, đồng thời nhận phụng dưỡng 1 bà mẹ Việt Nam anh hùng.

 

 

 

 

Tại hội nghị, các đơn vị, doanh nghiệp bạn hàng của Công ty đã cùng giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm để cùng Công ty khắc phục khó khăn, đưa ra những giải pháp phù hợp, nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng phát triển.