Trang chủ > Sản Phẩm > HÀ ANH 10-5-3

HÀ ANH 10-5-3

2018-09-13

Hàm lượng dinh dưỡng:

 Đạm (Nts): 10%, Lân (P2O5 ):5%, Kali (K2O): 3%, Độ ẩm 5%

Hướng dẫn sử dụng:

Là phân bón rễ, dùng bón lót thay phân đạm, lân và kali cho lúa, ngô, khoai, sắn và nhiều loại cây trồng khác như các loại rau màu, cây ăn quả bằng cách bón trực tiếp vào đất

(Lưu ý: Bón xa gốc, không gieo hạt trực tiếp trên phân)

Bón lót cho lúa mùa: tùy theo giống lúa và chất đất để bón từ 13-17kg/360m2. Đối với lua lai, lúa vụ xuân và cây ngô bón từ 15-20kg/360m2.

Đối với khoai, sắn, mía, các loại rau màu, cây ăn quả: liều lượng và thời gian bón cụ thể theo hướng dẫn của cơ quan khuyến nông hoặc nhà cung cấp giống.