Trang chủ > Liên Hệ

Liên Hệ

Bản đồ :

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀ ANH

Địa chỉ: Khối I, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: 0243.883.2438 - 883.2586

Giám Đốc: Bà Nguyễn Thị Tiêu