Cheap Jerseys Wholesale Jerseys Cheap Jerseys Wholesale Jerseys Cheap Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale Jerseys Wholesale Football Jerseys Wholesale Jerseys Wholesale NFL Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale NFL Jerseys Cheap NHL Jerseys Wholesale NHL Jerseys Cheap NBA Jerseys Wholesale NBA Jerseys Cheap MLB Jerseys Wholesale MLB Jerseys Cheap College Jerseys Cheap NCAA Jerseys Wholesale College Jerseys Wholesale NCAA Jerseys Cheap Soccer Jerseys Wholesale Soccer Jerseys Cheap Soccer Jerseys Wholesale Soccer Jerseys

Về chúng tôi

Phân bón Hà Anh

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Anh có trụ sở tại thị trấn Đông Anh, Hà Nội, tiền thân là HTX Kinh doanh Dịch vụ vật tư nông nghiệp từ thời bao cấp. Từ khi chuyển sang mô hình công ty cổ phần, doanh nghiệp chuyển dần từ kinh doanh dịch vụ vật tư nông nghiệp sang kinh doanh tổng hợp, song lĩnh vực kinh doanh chủ đạo của công ty vẫn là nhập khẩu và phân phối các sản phẩm phân bón urê, SA, kali, DAP, NPK.